wtorek, 6 grudnia 2011

Reportaż - jak go napisać?

Reportaż jest gatunkiem publicystyczno-literackim, a jak go napisać, wyjaśnia Kazimierz Wolny-Zmorzyński w książce "Reportaż - jak go napisać?". Autor omawia definicje tego gatunku, ustala na czym polega literackość i dokumentarność reportażu. Podaje wyróżniki gatunkowe i proponuje typologię reportażu. Przedstawia role, w jakich występuje reporter. Analizuje zasady konstruowania i odtwarzania bohaterów reportażu oraz czas i przestrzeń, w której są umieszczani. Omawia kierunki rozwoju współczesnego reportażu. Na koniec odpowiada na tytułowe pytanie - jak napisać reportaż?, odwołując się m.in. do wypowiedzi znanych reporterów.
"Sztuką reportażu jest ujęcie przez reportera faktów w akcję bez beletryzacji, przy czym akcja zależy od usystematyzowania materiału zgodnie z konkretną intencją. Sztuką jest osiąganie efektu nie przez włączenie do niego fikcji, ale przez takie odtworzenie rzeczywistości, by zachwycić i zaskoczyć odbiorcę, udowodnić, że życie jest ciekawsze od najciekawszej powieści." - Kazimierz Wolny-Zmorzyński
wyd. WSIP 2004r., 168 str.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz