czwartek, 26 stycznia 2012

Autor i prawo do autorstwa

Przy okazji ustawy ACTA prezentuję coś na temat prawa autorskiego. Ciekawa pozycja Marleny Jankowskiej "Autor i prawo do autorstwa" z tamtego roku jest pierwszym w polskiej literaturze monograficznym opracowaniem dotyczącym pojęcia autora oraz instytucji prawa do autorstwa utworu w prawie autorskim. Analiza prawa polskiego obejmuje m.in. problematykę: dóbr osobistych, autorstwa stylu, odkrycia, pomysłu lub koncepcji naukowej, autorstwa dzieł naukowych, prawnych aspektów współautorstwa, ghostwritingu, droit de non paternité, kwestie związane z twórczością pseudonimową i anonimową oraz zrekonstruowaną treść prawa do autorstwa utworu. W publikacji omówiono ponadto szereg kwestii semantycznych związanych z wnikliwym opisem pojęć autora i autorstwa, pokazując, w jaki sposób powyższe pojęcia prawnicze funkcjonują obok tych samych terminów znanych innym dziedzinom nauki.

wyd. Wolters Kluwer Polska 2011r., 556 str.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz